Tools

Product Lifecycle Management

En Struktureret gennemgang og optimering af din virksomheds styringsmetode af produkt/projekt data gennem hele dets livscyklus – fra udvikling, gennem design og engineering, fremstilling, og frem til service og bortskaffelse.

Document Management System

En systematisk og helhedsorienteret gennemgang, med henblik på optimeringsforslag og konfiguration/implementering af virksomhedens dokumentstyrings-værktøj(er) og processer – for at øge effektiviteten, sammenhængen og sporbarheden i virksomheden.

Analysis Tools: 1D

En struktureret gennemgang og forslag til forbedret set-up og anvendelse af virksomhedens beregnings- og analyse-programmer – for at øge effektiviteten, udnyttelsen og integration af disse programmer.

Technical Information Portal

En logisk konfiguration og implementering af virksomhedens processer og værktøjer til deling af teknisk information (data og dokumenter) – opbygges en fælles platform og er baseret på Systems Engineering principper og tankegang.

Design Data Security

En systematisk måde at konfigurere virksomhedens værktøjer og processer på, for at kunne håndtere de forskellige krav omkring sikkerhedsniveauer der naturligt opstår ifm. produkt/projekt data og dokumentation (bl.a. IPR håndtering) – baseret på internationalt anerkendte industrielle principper og Systems Engineering tankegangen.

Documentation Layout

En systematisk gennemgang og harmonisering af virksomhedens dokumentations-layout, så det understøtter samarbejdet, øger automatiseringen i CAD-programmerne og skaber markant bedre effektivitet – løfter endvidere et professionelt image – dette baseres på internationale standarder og Systems Engineering principper.

Licenses Management

Et systematisk og effektivt værktøj og processer til at identificere, kortlægge og frembringe optimeringsforslag til virksomhedens licens-landskab indenfor CAD/PDM værktøjerne – for at nedbringe licensomkostningerne samt optimere udnyttelsesgraden af virksomhedens softwarelicenser.

Product Data Management

En systematisk og konsekvent opsætning af dit produkt/projekt Data Management værktøjer og processer – fra CAD data, design modeller, komponentoplysninger, produktionsdata, kravsspecifikationer, notater og dokumenter – baseret på Systems Engineering tankegangen.

CAD Tools: 2D, 3D, 4D

En struktureret identifikation, evaluering og konfiguration af de mest effektive værktøjer til virksomhedens portefølje af produktions-IT værktøjer – for at optimere design effektivitet og udnyttelse af virksomhedens CAD-programmer – vil bl.a. styrke tværfaglige og -organisatoriske ledelse og samarbejde samt reducere omkostningerne til CAD-programmer.

Tools

Vores Connect Efficiency model er baseret på holistiske principper og med respekt for, at alt er forbundet i en eller flere forbindelser. Men denne kompleksitet kan stadig håndteres og specifikke tiltag kan gøres, hvis vi har overblikket og en struktureret måde at tilgå det, og så først og fremmest tager fat i de mest effektfulde områder!

Connect Efficiency modulerne indeholder specifikke værktøjer og processer, og kan bruges enkeltvis eller i kombinationer.

Tag kontakt til os?

Vi er her for at besvare eventuelle spørgsmål du måtte have omkring Meta Management. Stil din henvendelse til os, og vi vender tilbage så snart som muligt.

Vi er en global virksomhed og derfor altid nemt at nå, selv om tidsforskelle kan være udfordrende.

Du er velkommen til at udfylde formularen til højre, hvis du har spørgsmål.

Aktuelt klokkeslæt i Danmark: 09:02

NU OGSÅ SIMPLIMIZE KONSULENT
LÆS MERE
Nu Simplimize konsulent