Holistisk-Forretnings-Model

Skab sammenhæng i forandringerne: holistisk – pragmatisk – praktisk

Jeres produkt / projekt struktureres, forenkles og sættes i centrum
Mål og retning skal stå tydelig frem og formidles gennem strategi og ledelse
Processer er indarbejdet i hele produktets / projektets værdikæden
Medarbejderne og organisation skal involveres, kvalificeres og organiseres
Produkt/projekt skal leve og effektueres i konsistente data og IT-sammenhæng
Piktogram-labeled-web

Structure

Vores model er baseret på holistiske principper og med respekt for, at alt er forbundet i en eller flere forbindelser. Men denne kompleksitet kan stadig håndteres og specifikke tiltag kan gøres, hvis vi har overblikket og en struktureret måde at tilgå det, og så først og fremmest tager fat i de mest effektfulde områder!

Modulerne indeholder specifikke værktøjer og processer, og kan bruges enkeltvis eller i kombinationer.

Breakdown Structure

En systematisk og effektiv metode til at kortlægge og strukturere den tekniske og logiske nedbrydningsstruktur i jeres produkt og/eller projekt – metoden er baseret på Systems Engineering principper og internationale standarder.

Harmonisation

En målrettet og systematisk måde til at skabe gennemsigtighed, identificere fællestræk, facilitere vidensdeling samt sikre ledelsesindsigt og målfokus – skaber det nødvendige FÆLLES tekniske SPROG og er forudsætningen for al samarbejde i virksomheden.

Standardisation

Strukturerede og effektive værktøjer og processer til at identificere og øge omfanget af genanvendte elementer på tværs af produkter og/eller projekter – for at reducere antallet af varianter og skabe en mere standardiseret tekniske platform i virksomheden.

Modularisation

Et struktureret værktøj og en systematisk metode til at identificere strukturen, mulighederne samt værdien i at bygge modulariserede principper ind i virksomhedens design og arbejdsprocesser – baseret på anerkendte metoder og Systems Engineering tankegangen, og kan bruges på både produkter og projekter

Configuration

En metodisk tilgang baseret på konkrete værktøjer og processer, som hjælper med at bygge og synliggøre den logiske og konfigurerbare produktintelligens i dit produkt, så virksomheden kan udvikle sig hen mod “configure to order”, og undgå “one of”/”customized designs” måden at arbejde på – baseret på anerkendte og industrielle metoder samt Systems Engineering tankegangen.

Governance

Vores model er baseret på holistiske principper og med respekt for, at alt er forbundet i en eller flere forbindelser. Men denne kompleksitet kan stadig håndteres og specifikke tiltag kan udføres, hvis vi har overblikket og en struktureret måde at tilgå det, og så først og fremmest tager fat i de mest effektfulde områder!

Modulerne indeholder specifikke værktøjer og processer, og kan bruges enkeltvis eller i kombinationer.

Meeting Structure

Et specifikt modulopbygget værktøj og en systematisk tilgang til kortlægning dine tekniske og forretningsmæssige behov for kommunikation og for styring af din virksomhed og projektportefølje (med såvel kort som langsigtet fokusering) – beslutte, delegere, eskalere, koordinere, prioriteter, osv.

Daily Management Board

Et struktureret værktøj til at fastsætte retningslinjer og sikre effektive daglige/ugentlige driftsmøder, for at styre og følge op på afdelingerne samt produkt-/projektportefølje aktiviteter, fremdrift, leverance-punktlighed, korrigerende tiltag, etc. – baseret på LEAN principper og Systems Engineering tankegangen.

Continuous Improvement

Systematiske værktøjer og processer til effektivt at kortlægge den reelle fejlårsag/forbedringsmulighed og efterfølgende workshop-værktøjer til udvikling og gennemførelse af konkrete forbedringer og korrigerende handlinger – baseret på LEAN principper.

Technical Management

En ledelsesmæssig og struktureret måde at tilgå sin organisation og sit ledelsesteam, for at styrke den afgørende forståelse mellem det kommercielle og tekniske miljø i virksomheden – etablering og styrkelse af den kommerciel del af “Voice of Engineering” i de strategiske, finansielle, operationelle og udviklingsmæssige beslutninger.

Processes

Vores model er baseret på holistiske principper og med respekt for, at alt er forbundet i en eller flere forbindelser. Men denne kompleksitet kan stadig håndteres og specifikke tiltag kan gøres, hvis vi har overblikket og en struktureret måde at tilgå det, og så først og fremmest tager fat i de mest effektfulde områder!

Modulerne indeholder specifikke værktøjer og processer, og kan bruges enkeltvis eller i kombinationer.

Interface Management

Effektivt værktøj og proces for at identificere, kortlægge og løbende drive og administrere dine tekniske grænseflader i dit produkt og/eller projekt – baseret på internationalt anerkendte værktøjer og Systems Engineering tankegang.

Systems Specification

Værktøjer/skabeloner og en systematisk metode til at identificere og angive de enkelte systemer, som grundlag for styring af leverance-omfang, grænseflader, organisatoriske roller og ansvar, planlægning, fremdrift, osv.

Levels of Information

Metodisk måde til at skabe en fælles forståelse af hvilke typer information og hvilke detaljerings-niveauer af oplysninger som er nødvendig i de forskellige faser af sit produkts/projekts udvikling og gennemførelse – baseret på anerkendte standarder og Systems Engineering tankegang.

Risk Management

TVærktøjer og processer der vil skabe forståelse i din organisation omkring behovet for risikostyring og hjælpe dig til en pragmatisk styring og håndtering af risikoprofilen i dine produkter og projekter.

People

Vores model er baseret på holistiske principper og med respekt for, at alt er forbundet i en eller flere forbindelser. Men denne kompleksitet kan stadig håndteres og specifikke tiltag kan udføres, hvis vi har overblikket og en struktureret måde at tilgå det, og så først og fremmest tager fat i de mest effektfulde områder!

Modulerne indeholder specifikke værktøjer og processer, og kan bruges enkeltvis eller i kombinationer.

Organisational Structure

En kommerciel og struktureret tilgang til at tilpasse sin tekniske organisation så den understøtter den objektive og værdiskabende proces i virksomheden, baseret på en konsistent og logisk/teknisk nedbrydnings-struktur af virksomhedens produkt/projekt.

Roles & Responsibilities

En struktureret ramme af processer og værktøjer til at afdække og opsætte klare roller og ansvar omkring virksomhedens produkt og/eller projekt.

Global Technical Teams

Konkrete værktøjer og principper til at opsætte og implementere kompetence-baserede teams i sin tekniske organisation på tværs af geografiske placeringer og forskellige kulturer.

Resource Management

Værktøjer og processer til kortlægning og styring af virksomhedens tekniske ressourcer – kompetence-styring, kapacitets-styring og performance-styring.

Tools

Vores model er baseret på holistiske principper og med respekt for, at alt er forbundet i en eller flere forbindelser. Men denne kompleksitet kan stadig håndteres og specifikke tiltag kan gøres, hvis vi har overblikket og en struktureret måde at tilgå det, og så først og fremmest tager fat i de mest effektfulde områder!

Modulerne indeholder specifikke værktøjer og processer, og kan bruges enkeltvis eller i kombinationer.

Product Lifecycle Management

En Struktureret gennemgang og optimering af din virksomheds styringsmetode af produkt/projekt data gennem hele dets livscyklus – fra udvikling, gennem design og engineering, fremstilling, og frem til service og bortskaffelse.

Document Management System

En systematisk og helhedsorienteret gennemgang, med henblik på optimeringsforslag og konfiguration/implementering af virksomhedens dokumentstyrings-værktøj(er) og processer – for at øge effektiviteten, sammenhængen og sporbarheden i virksomheden.

Analysis Tools: 1D

En struktureret gennemgang og forslag til forbedret set-up og anvendelse af virksomhedens beregnings- og analyse-programmer – for at øge effektiviteten, udnyttelsen og integration af disse programmer.

Technical Information Portal

En logisk konfiguration og implementering af virksomhedens processer og værktøjer til deling af teknisk information (data og dokumenter) – opbygges en fælles platform og er baseret på Systems Engineering principper og tankegang.

Design Data Security

En systematisk måde at konfigurere virksomhedens værktøjer og processer på, for at kunne håndtere de forskellige krav omkring sikkerhedsniveauer der naturligt opstår ifm. produkt/projekt data og dokumentation (bl.a. IPR håndtering) – baseret på internationalt anerkendte industrielle principper og Systems Engineering tankegangen.

Documentation Layout

En systematisk gennemgang og harmonisering af virksomhedens dokumentations-layout, så det understøtter samarbejdet, øger automatiseringen i CAD-programmerne og skaber markant bedre effektivitet – løfter endvidere et professionelt image – dette baseres på internationale standarder og Systems Engineering principper.

Licenses Management

Et systematisk og effektivt værktøj og processer til at identificere, kortlægge og frembringe optimeringsforslag til virksomhedens licens-landskab indenfor CAD/PDM værktøjerne – for at nedbringe licensomkostningerne samt optimere udnyttelsesgraden af virksomhedens softwarelicenser.

Product Data Management

En systematisk og konsekvent opsætning af dit produkt/projekt Data Management værktøjer og processer – fra CAD data, design modeller, komponentoplysninger, produktionsdata, kravsspecifikationer, notater og dokumenter – baseret på Systems Engineering tankegangen.

CAD Tools: 2D, 3D, 4D

En struktureret identifikation, evaluering og konfiguration af de mest effektive værktøjer til virksomhedens portefølje af produktions-IT værktøjer – for at optimere design effektivitet og udnyttelse af virksomhedens CAD-programmer – vil bl.a. styrke tværfaglige og -organisatoriske ledelse og samarbejde samt reducere omkostningerne til CAD-programmer.

NU OGSÅ SIMPLIMIZE KONSULENT
LÆS MERE
Nu Simplimize konsulent