Modularisering er relevant for Alle

  |   Inspiration

Til dig der er interesseret i MODULARISERING i industrivirksomheder!

…også jer der producerer produkter i lavt styktal eller endda leverer projekter!

Erfaringer og studier viser, at uanset om du leverer produkter i højt styktal, lavt styktal eller måske som projekter, så vil en Modul-tilgang have særdeles positiv effekt på jeres forretning og konkurrenceevne.

Nedenstående figur viser 6 væsentlige gevinster som opnås ved at tænke MODULARISERING  ind i sin forretning, men også hvordan disse gevinster vil optræde forskelligt afhængig af din virksomhedsprofil.

For mange kan det virke uoverskueligt og måske meget teoretisk at indføre modularisering, men sådan behøver det bestemt ikke at være.

Men som Leder skal du naturligvis sørge for, at de grundlæggende præmisser er til stede, så kan I opnår en reel, hurtig og vedblivende effekt:

👉 Sæt MODULARISERING på den strategiske agenda

👉 Sikre ligelig kommerciel og teknisk involvering

👉 Start med de 20% indsats som giver 80% værdi

👉 Vær fleksibel ift. hvor, hvad og hvordan man vil modularisere

👉 Få forståelse og et lettilgængeligt metodeværk f.eks. via SIMPLIMIZE

Sig til hvis du ønsker sparring – eller få inspiration på www.simplimize.dk.

Gevinster ved Modularisering