Simplimize

Simplimize – Simplify to Optimize

Simplimize er en ny ordning, som er trådt i kraft fra 2016.
Simplimize går ud på at revurdere og gentænke virksomhedens produktprogram for at øge profitten og klargøre produktprogrammet til vækst. Ordningen henvender sig til virksomheder, som har indset at de har problemer med kompleksitet fordi:

  • produktprogrammet er eksploderet, og de faste omkostninger langsomt spiser hele fortjenesten
  • produktprogrammet ikke egner sig til fremtidige udvidelser.

Simplimize er et veldefineret og enkelt forløb til hurtigt at gøre en første indsats i kampen mod kompleksitet. Resultatet af et Simplimize-forløb er en række forbedringstiltag for virksomhedens produkter og produktfremtagning samt en operationel handlingsplan.

Mindre og mellemstore danske virksomheder kan få finansieret et Simplimize-forløb med certificerede Simplimize-konsulenter gennem Industriens Fond. Meta Management er certificerede konsulenter i Simplimize-metodeværket og har opnået en bred erfaring ved at arbejde med området gennem de sidste 6 år.

Gentænk forretningen på blot 5 dage

Med Simplimize kan man på blot 5 dage opnå et godt overblik over en udvalgt produktfamilie, som kan bruges fremadrettet til at styre produktfamilien i en bedre retning.
Meta Management guider virksomheden gennem Simplimize-forløbet, hvor produktprogrammet analyseres, simplificeres og optimeres ved brug af Simplimize-metoderne. Overordnet set bringer processen forskellige produktperspektiver i spil – fra markedsperspektivet til produktionsperspektivet – og skaber klarhed over, hvordan kundekrav hænger sammen med produktegenskaber og -optioner.

Simplimize-processen er opdelt i 4 trin (se figuren og beskrivelsen nedenfor).

7610685_orig-dk

1. Et forberedelsestrin, hvor virksomheden finder deltagere og definerer projektmål.
For at få det mest optimale ud af projektet, anbefaler Meta Management, at deltagerlisten inkluderer repræsentanter fra topledelsen for at sikre, at beslutninger kan godkendes og føres ud i livet, og desuden erfarne medarbejdere fra salg og marketing, produktudviklingen, og produktionen for at sikre, at fakta og detaljer om produkterne og deres performance kan tilvejebringes hurtigt og sikkert.
Projektmålene skal være ambitiøse, men realistiske – og så konkrete som muligt.
Afhængigt af produktfamilien som analyseres, skal der muligvis også bruges noget forberedelsestid i dette trin på at tilvejebringe data. Dette aftales specifikt i hvert projekt for at sikre det bedst mulige grundlag for forløbet.

2. En 3-dages workshop, hvor Meta Management faciliterer og guider deltagerne i brugen af Simplimize-metoderne.
Den udvalgte produktfamilie modelleres set forskellige produktperspektiver – fra markedsperspektivet til produktionsperspektivet. Meta Management anbefaler, at der veksles mellem at se på den nuværende produktfamilie og det ideelle produktkoncept, så de løbende diskussioner bliver resultatorienterede, men at reelle problemstillinger stadigt bliver adresseret.
Parallelt med modelleringen præsenterer Meta Management deltagerne for inspirerende cases fra andre virksomheder og underviser i relevante metoder og modeller til generel brug.
Simplimize-metoderne giver et enestående overblik over produktfamilien og lægger op til forbedringer i form af oprydning i varianter og features, ændrede modulære strukturer, som kan give nye forretningsmæssige muligheder, og større samkøring på tværs af virksomhedens afdelinger.

3. En 2-dages workshop, hvor Meta Management faciliterer deltagerne i udarbejdelsen af en business plan og en handlingsplan for det videre Simplimize-forløb.Udvalgte forbedringstiltag konkretiseres og opstilles i business planen. Handlingsplanen er en realistisk plan, som tager højde for belægningen af nødvendige ressourcer i virksomheden. Meta Management anbefaler at tiltagene samtidigt relateres til virksomhedens produktstrategi og forretningsstrategi generelt.
Virksomhedens direktion inviteres til at deltage i udarbejdelsen af planerne og til at godkende tiltagene for at sikre forankringen i organisationen.
Resultatet af Simplimize-forløbet er dermed et koncept for en forbedring af produktprogrammet, en handlingsplan for implementeringen og en ledelsesgodkendt beslutning om at gennemføre forandringen. Kort sagt alt nødvendigt for at gennemføre en afgørende forbedring af virksomhedens forretning.

4. Et implementeringstrin, hvor virksomheden evaluerer processen og resultaterne sammen med Meta Management. Virksomheden står inden da selv for implementering og udrulning af forbedringstiltagene. Meta Management anbefaler løbende opfølgning og en klar ansvarsdeling. Efter omkring 100 dage foretages en lidt større evaluering af resultaterne.

Simplimize tilpasset din virksomhed

Simplimize er et veldefineret og enkelt procesforløb, som kan tilpasses til din virksomhed og de konkrete udfordringer I står overfor. Ring til os eller skriv til os for at få vores vurdering af om Simplimize kan anvendes i din virksomhed.

NU OGSÅ SIMPLIMIZE KONSULENT
LÆS MERE
Nu Simplimize konsulent